« Tillbaka till varningslistan

SMG

Stockholm Marketing Group AB
Publicerad: 21 september 2015
Kategori: Katalog (internet)

Representerar du Stockholm Marketing Group AB / SMG och anser att varningen är felaktig? Klicka här

Uppgifter från fakturan

Dessa uppgifter är kopierade direkt ifrån fakturan och är ofta medvetet felaktiga.

 • Företaget bakom
  Stockholm Marketing Group AB
 • Org.nr.
  556775-7637
 • Ort:
  Kista
 • Plusgiro
  801923-4
 • Bankgiro
  396-4954
 • Hemsida
  www.stockholmmarketinggroup.se
 • Telefonnummer
  ej tillgängligt

Anteckningar

Anteckningarna är viktiga och beskriver ofta tillvägagångssätt, kännetecken eller annan information. Baseras bland annat på vad vi får rapporterat till oss genom vårt nätverk av företag.

SMG / Marknadsför er kvalitet

Varning uppdaterad juli 2016:
SMG meddelar att de under vecka 28 överlåter samtliga annonsintäkter till ”Trafiksäkerhetsfonden”.
Angivet plusgiro och organisationsnummer leder till den ej verksamma ideella föreningen Trafiksäkerhetsfonden.
 
Organisationsnummer: 802478-3675
Plusgiro: 801923-4

Varning publicerad 21 september 2015:

 • Säljer ”avslut” av tjänst du inte tidigare beställt
 • Produkterna Isonordic och Isofakta som faktureras har tidigare varningslistats men med andra bolag och mottagarkonton involverade
 • SMG är förkortning för Stockholm Marketing Group 

Registrerade uppgifter

Med hjälp av organisationsnumret som står på företagets faktura görs en kreditupplysning som hämtar detaljerad information varje gång du går in på ett företag.

Rapport hämtad den 1 april 2020

 • Org.nr 556775-7637 går till:
  Stockholm Marketing Group AB
 • Moms
  Ej aktiv i momsregistret
 • Adress:
  SKOLGATAN 3
  54874 GÅRDSJÖ
 • F-skatt
  Avregistrerad
Historik för Stockholm Marketing Group AB
 • Datum
 • Ärende
 • Datum
  2018-06-30
 • Ärende
  Rating ändrad från Ingen rating kan presenteras. Orsak: Konkurs inledd till Ingen rating kan presenteras. Orsak: Konkurs avslutad
 • Datum
  2017-05-06
 • Ärende
  Rating ändrad från Ingen rating kan presenteras. Orsak: Ansökan om konkurs till Ingen rating kan presenteras. Orsak: Konkurs inledd
 • Datum
  2017-03-28
 • Ärende
  Rating ändrad från Ingen rating kan presenteras. Orsak: Misslyckad utmätning, senaste 12 månaderna till Ingen rating kan presenteras. Orsak: Ansökan om konkurs
 • Datum
  2016-08-23
 • Ärende
  Adress ändrad från NORRGATAN 3, 54873 LYRESTAD till SKOLGATAN 3, 54874 GÅRDSJÖ
 • Datum
  2016-04-19
 • Ärende
  Adress ändrad från KYRKOGATAN 5, 54874 GÅRDSJÖ till NORRGATAN 3, 54873 LYRESTAD
 • Datum
  2016-03-01
 • Ärende
  Adress ändrad från BOX 44, 64521 STRÄNGNÄS till KYRKOGATAN 5, 54874 GÅRDSJÖ
 • Datum
  2016-01-30
 • Ärende
  Rating ändrad från 1 - Kredit avrådes till Ingen rating kan presenteras. Orsak: Misslyckad utmätning, senaste 12 månaderna
 • Datum
  2015-12-02
 • Ärende
  Rating ändrad från Ingen rating kan presenteras. Orsak: Under utredning till 1 - Kredit avrådes
 • Datum
  2015-11-24
 • Ärende
  Adress ändrad från BOX 1063, 16425 KISTA till BOX 44, 64521 STRÄNGNÄS
 • Datum
  2015-10-01
 • Ärende
  Bokslut inläst 2014-07-01 - 2015-06-30
 • Datum
  2015-10-01
 • Ärende
  Bokslutsuppgifter för perioden 2014-07-01 - 2015-06-30
  Företaget har valt att inte ha revisor; Revisionsberättelse ej inlämnad
 • Datum
  2015-09-25
 • Ärende
  Rating ändrad från 3 - Svag kreditvärdighet till Ingen rating kan presenteras. Orsak: Under utredning
 • Datum
  2015-08-17
 • Ärende
  Rating ändrad från 4 - Svag kreditvärdighet till 3 - Svag kreditvärdighet
 • Datum
  2015-08-05
 • Ärende
  Namn ändrat från ATERMON IMPORT OCH FÖRVALTNING AB till Stockholm Marketing Group AB
 • Datum
  2015-08-05
 • Ärende
  Rating ändrad från 8 - God kreditvärdighet till 4 - Svag kreditvärdighet
 • Datum
  2015-04-10
 • Ärende
  Rating ändrad från Ingen rating kan presenteras. Orsak: Revisor saknas till 8 - God kreditvärdighet
 • Datum
  2015-02-18
 • Ärende
  Rating ändrad från 8 - God kreditvärdighet till Ingen rating kan presenteras. Orsak: Revisor saknas
 • Datum
  2015-01-24
 • Ärende
  Rating ändrad från Ingen rating kan presenteras. Orsak: Anläggningstillgångar stämmer ej mot balansomslutningen till 8 - God kreditvärdighet
 • Datum
  2015-01-24
 • Ärende
  Bokslut inläst 2013-07-01 - 2014-06-30
 • Datum
  2014-06-05
 • Ärende
  Namn ändrat från Atermon förvaltning AB till ATERMON IMPORT OCH FÖRVALTNING AB
 • Datum
  2014-05-23
 • Ärende
  Rating ändrad från Ingen rating kan presenteras. Orsak: Årsredovisning ej inläst till Ingen rating kan presenteras. Orsak: Anläggningstillgångar stämmer ej mot balansomslutningen
 • Datum
  2014-05-23
 • Ärende
  Bokslut inläst 2012-07-01 - 2013-06-30
 • Datum
  2014-05-23
 • Ärende
  Bokslutsuppgifter för perioden 2012-07-01 - 2013-06-30
  Revisorskommentar: Årsredovisningen är inlämnad för sent alt. för sent hållen bolagsstämma.
  Brist i Årsredovisningen: Anläggningstillgångar stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
 • Datum
  2014-04-30
 • Ärende
  Rating ändrad från 6 - Kreditvärdig till Ingen rating kan presenteras. Orsak: Årsredovisning ej inläst
 • Datum
  2014-03-01
 • Ärende
  Rating ändrad från 5 - Kreditvärdig till 6 - Kreditvärdig
 • Datum
  2014-01-30
 • Ärende
  Rating ändrad från 4 - Svag kreditvärdighet till 5 - Kreditvärdig
 • Datum
  2013-06-13
 • Ärende
  Rating ändrad från 3 - Svag kreditvärdighet till 4 - Svag kreditvärdighet
 • Datum
  2013-05-01
 • Ärende
  Rating ändrad från 4 - Svag kreditvärdighet till 3 - Svag kreditvärdighet
 • Datum
  2013-02-23
 • Ärende
  Bokslut inläst 2011-07-01 - 2012-06-30
 • Datum
  2013-02-23
 • Ärende
  Bokslutsuppgifter för perioden 2011-07-01 - 2012-06-30
  Revisorskommentar: Årsredovisningen är inlämnad för sent alt. för sent hållen bolagsstämma.
 • Datum
  2013-02-09
 • Ärende
  Rating ändrad från 3 - Svag kreditvärdighet till 4 - Svag kreditvärdighet
 • Datum
  2013-02-02
 • Ärende
  Rating ändrad från 5 - Kreditvärdig till 3 - Svag kreditvärdighet
 • Datum
  2012-11-28
 • Ärende
  Rating ändrad från 4 - Svag kreditvärdighet till 5 - Kreditvärdig
 • Datum
  2012-11-01
 • Ärende
  Rating ändrad från 5 - Kreditvärdig till 4 - Svag kreditvärdighet
 • Datum
  2012-09-10
 • Ärende
  Rating ändrad från 4 - Svag kreditvärdighet till 5 - Kreditvärdig
 • Datum
  2012-09-03
 • Ärende
  Rating ändrad från 5 - Kreditvärdig till 4 - Svag kreditvärdighet
 • Datum
  2012-08-27
 • Ärende
  Rating ändrad från 4 - Svag kreditvärdighet till 5 - Kreditvärdig
 • Datum
  2012-08-20
 • Ärende
  Rating ändrad från 5 - Kreditvärdig till 4 - Svag kreditvärdighet
 • Datum
  2012-08-16
 • Ärende
  Rating ändrad från 6 - Kreditvärdig till 5 - Kreditvärdig
 • Datum
  2012-06-21
 • Ärende
  Rating ändrad från Ingen rating kan presenteras. Orsak: Årsredovisning ej inläst till 6 - Kreditvärdig
 • Datum
  2012-06-21
 • Ärende
  Bokslut inläst 2010-07-01 - 2011-06-30
 • Datum
  2012-06-21
 • Ärende
  Bokslutsuppgifter för perioden 2010-07-01 - 2011-06-30
  Revisorskommentar: Betalning av skatter och/eller avgifter har ej skötts korrekt.
 • Datum
  2012-04-30
 • Ärende
  Rating ändrad från 6 - Kreditvärdig till Ingen rating kan presenteras. Orsak: Årsredovisning ej inläst
 • Datum
  2012-03-01
 • Ärende
  Rating ändrad från 5 - Kreditvärdig till 6 - Kreditvärdig
 • Datum
  2011-05-05
 • Ärende
  Rating ändrad från 2 - Svag kreditvärdighet till 5 - Kreditvärdig
 • Datum
  2011-03-01
 • Ärende
  Bokslut inläst 2009-01-01 - 2010-06-30
 • Datum
  2011-03-01
 • Ärende
  Bokslutsuppgifter för perioden 2009-01-01 - 2010-06-30
  Revisorskommentar: Årsredovisningen är inlämnad för sent alt. för sent hållen bolagsstämma.
 • Datum
  2010-09-30
 • Ärende
  Adress ändrad från HAGALUNDSGATAN 11, 16965 SOLNA till BOX 1063, 16425 KISTA
 • Datum
  2010-09-14
 • Ärende
  Rating ändrad från 5 - Kreditvärdig till 2 - Svag kreditvärdighet
 • Datum
  2010-06-10
 • Ärende
  Adress ändrad från MÅRDSTIGEN 21, 17075 SOLNA till HAGALUNDSGATAN 11, 16965 SOLNA
 • Datum
  2010-05-25
 • Ärende
  Namn ändrat från Kyres Städ AB till Atermon förvaltning AB
 • Datum
  2009-02-19
 • Ärende
  Adress ändrad från BOX 5395, 10249 STOCKHOLM till MÅRDSTIGEN 21, 17075 SOLNA
 • Datum
  2009-02-03
 • Ärende
  Namn ändrat från AB Startkapitalet nr 5290 till Kyres Städ AB
 • Datum
  2009-02-03
 • Ärende
  Rating ändrad från Ingen rating kan presenteras. Orsak: Lagerbolag till 5 - Kreditvärdig
 • Datum
  2009-01-29
 • Ärende
  Adress ändrad från Box 5395, 10249 STOCKHOLM till BOX 5395, 10249 STOCKHOLM

Media

Här finner du bilder på fakturor, skärmdumpar på hemsidor, korrespondens och övriga utskick. Människans visuella minne är mycket effektivt - genom att studera bilderna kan du lättare komma ihåg vad du ska akta dig för.

Bilder

5 Kommentarer publicerade.  (Klicka här för att skriva en kommentar)

Inläggen nedan är skrivna av besökare på forenadebolag.se och reflekterar inte verksamheten Förenade Bolags åsikter, undantaget officiella kommentarer.

 • Anonym
  14 juli 2016 kl. 10:01

  Vi har även fått en faktura från SMG som påstår nu att de har bestämt sig att skänka sina annonsintäkter till Trafiksäkerhetsfonden!!!!

 • Anonym
  21 juni 2016 kl. 13:39

  De skickade faktura för upplägg av platsannons. Det stämde att vi hade en utannonserad tjänst, men den hade vi på en helt annan webbsida. Vi hade inte haft kontakt med detta företag överhuvudtaget.

 • Lotta
  26 april 2016 kl. 10:41

  SPRID denna sida!
  Det är exakt samma visa som varje gång de ringer!! Påstår att de har köpt upp konkurrerande bolag, tidigare även de bluff-företagen – alla har de något med ISO att göra, otaliga olika namn på företagen som ISO Fakta, ISO Nordic, Scandinavia osv osv osv.
  Jag har på mitt företag råkat ut för dessa otaliga gånger sedan 2009.
  Någon gång har fakturan tidigare gått igenom hos oss innan vi fullt förstod vilka hala jävlar dessa människor är.
  Jag har personlig kontakt hos polisen nu i dessa ärenden, samt en handläggare hos Kronofogden som stoppar dem. Så Var inte rädda för deras hot!!! Det är luftslott!!! En utav gångerna hittade vi en VD som bodde i Thailand! Hala äckel! Stå på er och framförallt betala INTE!!!! Sist vi ringde Kronofogden och Polisen så hette killen Sebastian, nu igår hette han Magnus Wikander! Dessa namn är givetvis också falska! Sebastian sökte vi länge efter… 🙁 Ringer alltid från skyddat nummer. Nu tror vi att vi kanske fått fram en adress i Stockholm. Hoppas de får besök snart!!!

 • Anonym
  8 februari 2016 kl. 13:25

  De kräver slutbetalning för tjänster man aldrig har beställt.
  Nya krav på slutbetalning kommer hela tiden, men för olika tjänster t ex införande i olika ISO-register. De har hotat med kronofogden flera gånger när man vägrar betala. Men det har inte blivit nåt mer än hot.

 • Anonym
  16 december 2015 kl. 15:52

  Aggressiv marknadsföring, usel service vid reklamation och hot om att bli polisanmäld för bedrägeri när ja vill ha pengar tillbaka för en vara jag har returnerat, akta er för dessa


Skriv en kommentar

Dina kommentarer hjälper andra företagare.
Är du ansluten till Förenade Bolag och behöver hjälp, ring oss direkt på telefon 020 - 503 503.