Nyheter

Entrenamiento Turbulento

4 oktober 2010

Nytt utskick från Nummerupplysningen.se Entrenamiento Turbulento ! Skickar ut ett vilseledande erbjudande i ett gult kuvert märkt med texten ”Viktigt meddelande”. På den gula talongen finns text som lyder ”Extra erbjudande – lägg till utökad sökbar företagsinformation utan extra kostnad”