Nyheter

Nytt nummer till Säljstopp!

22 november 2010

Nytt nummer till Säljstopp! Medlemmar som har anmält sig till tjänsten och har en e-post-adress registrerad hos oss kommer under dagen att få ett mail med det nya numret.
Entrenamiento Turbulento

4 oktober 2010

Nytt utskick från Nummerupplysningen.se Entrenamiento Turbulento ! Skickar ut ett vilseledande erbjudande i ett gult kuvert märkt med texten ”Viktigt meddelande”. På den gula talongen finns text som lyder ”Extra erbjudande – lägg till utökad sökbar företagsinformation utan extra kostnad”