NyheterHotfullt från Skyddad Handel

14 augusti 2014

Skyddad Handel, en Malmöbaserad verksamhet som säger sig sälja ID-skydd, hjälp mot bluffakturor och övrig juridisk assistans publicerades på Förenade Bolags Varningslista den 13 februari 2014. Verksamheten står nu bakom utskick där de oetiskt nog hotar att försätta motparten, som i sin tur bestridit fakturan och motsätter sig betalningsansvar, i konkurs om inte fakturan regleras. […]