Nyheter

Adicta Finance och fortkörningsböter

15 oktober 2014

Adicta Finance KB är betalningsmottagare för det utskick av serbiska fortkörningsböter som gått ut till privatpersoner i dagarna. Förutom det är Adicta Finance KB också närbesläktat genom bolagsstrukturen den andra betalningsmottagaren i ordningen för varningslistade Bolagsupplysningen, Adicta Partners KB. Utskicket drabbar svenskregistrerade fordon som framförts i Serbien under sommaren. Avsändare av kraven är Euro Assistance Collection.
Hotfullt från Skyddad Handel

14 augusti 2014

Skyddad Handel, en Malmöbaserad verksamhet som säger sig sälja ID-skydd, hjälp mot bluffakturor och övrig juridisk assistans publicerades på Förenade Bolags Varningslista den 13 februari 2014. Verksamheten står nu bakom utskick där de oetiskt nog hotar att försätta motparten, som i sin tur bestridit fakturan och motsätter sig betalningsansvar, i konkurs om inte fakturan regleras. […]