Nyheter
Skatteverket upptaxerar huvudmän

7 november 2014

Två män inblandade i Theo Marketing KB och Qvarsebo Consulting KB upptaxeras av Skatteverket för bland annat oredovisad moms. Företagen fakturerade för icke-existerade spärr- och hjälptjänster vid namn Svensk Fakturahantering och Nouvo (din assistent).Skatteverkets upptaxering står fast

17 oktober 2014

Två huvudmän inblandade i  Annonskonsulterna Skandinavia AB och Kastofon Media AB (Öresund Media) fick i dagarna besked av förvaltningsrätten att de tidigare överklagade besluten från skatteverket står fast.  Förenade Bolag var först ut i sverige med att varna för Annonskonsulterna (1 juli 2011) och Kastofon Media AB (29 september 2011).Adicta Finance och fortkörningsböter

15 oktober 2014

Adicta Finance KB är betalningsmottagare för det utskick av serbiska fortkörningsböter som gått ut till privatpersoner i dagarna. Förutom det är Adicta Finance KB också närbesläktat genom bolagsstrukturen den andra betalningsmottagaren i ordningen för varningslistade Bolagsupplysningen, Adicta Partners KB. Utskicket drabbar svenskregistrerade fordon som framförts i Serbien under sommaren. Avsändare av kraven är Euro Assistance Collection.