Nyheter


Påtryckningar från Havland & Partner AB

28 november 2014

En ”Tomas Olsson” ringer i egenskap av ombud åt varningslistade Safepoints Development. Tomas uppger att han arbetar för Havland & Partner AB och meddelar att ärendet kommer tas vidare till stämning om du inte betalar. Styrelsemedlem i Havland & Partner AB sitter även i styrelsen för varningslistade Tengmart Produktions AB – som i sin tur har […]


Skatteverket upptaxerar huvudmän

7 november 2014

Två män inblandade i Theo Marketing KB och Qvarsebo Consulting KB upptaxeras av Skatteverket för bland annat oredovisad moms. Företagen fakturerade för icke-existerade spärr- och hjälptjänster vid namn Svensk Fakturahantering och Nouvo (din assistent).