Nyheter


Företagsupplysningen / Infodirekt Norden

13 september 2019

Hög aktivitet från Infodirekt Norden, som står bakom flera produkter, bland annat: Företagsupplysningen, 118218, Finnmobil, Gyllene Sidor och infodirekt.se http://www.forenadebolag.se/varningslistan/foretagsupplysningen/


Inkassovarningar från Webinfo.nu

11 september 2019

Ett antal anmälningar har inkommit rörande Webinfo.nu, som skickar någonting som mest kan liknas vid en betalningspåminnelse, men är titulerat ”inkassovarning”, och avser fakturor från 2018. Om du har fått en inkassovarning – kontakta Förenade Bolags kundtjänst på 020-503 503. För mer information om Webinfo.nu, se varningen: http://www.forenadebolag.se/varningslistan/webinfo/KO stämmer Trafikstyrelsen.com

11 mars 2019

Konsumentombudsmannen (KO) ansöker idag om stämning i patent- och marknadsdomstolen för myndighetsliknande hemsidor med trafikinriktning. Sidorna har, genom utformning och namn, vilselett besökaren att beställa handlingar som i själva verket är gratis i tron om att det görs från en svensk myndighet.