Kontakt

Anmäla eller rapportera

Om du vill rapportera en så kallad bluffaktura, oriktiga krav/rutiner eller anmäla vilseledande försäljningsmetoder kan du göra det via fax, e-post eller telefon. Vi granskar alla anmälningar. Du behöver inte vara ansluten till Förenade Bolag för att skicka in tips och rapporter.

Förenade Bolag behöver se och granska det aktuella underlaget inom kortast möjliga tid. Det är därför viktigt att du skickar in alla handlingar till oss omedelbart du får dem. Glöm inte notera om du vill att vi ska återkoppla när handlingarna kommit in eller har övriga frågor om ärendet. Om du bifogar fakturor eller fakturakopior, skriv ingenting på dessa – använd alltid separata blad för noteringar eller information. Ju mer du berättar om vad som har hänt, desto större är chansen att vi effektivt och snabbt kan hjälpa dig.

Media, myndighetssamverkan och övriga frågor

Om du är journliast, myndighetsrepresentant eller söker oss i övriga frågor vänder du dig till Ludvig Isacsson genom någon av kontaktvägarna nedan.

Representerar du ett företag som är publicerat på Förenade Bolags Varningslista?

Vi tar emot dina åsikter här: Klagomål

Kontakta Förenade Bolag

Kundtjänst
Telefon:
020 – 503 503
Fax:
 031-16 74 22
E-post:[email protected]

Postadress:

Förenade Bolag
Sten Sturegatan 4
411 39 Göteborg