… vara försiktig med avtal du är osäker på.

Om du känner dig det minsta osäker på om villkoren för avtalet du skall ingå är som du önskar har du två alternativ. Om det är relativt enkelt författat behöver du i regel bara läsa igenom de olika punkterna noggrant. Det underlättar om du vet att du till exempel inte vill att avtalet ska löpa vidare automatiskt, då kan du snabbare hitta och granska rätt del av villkoren och undvika misstag.

Om avtalet är komplicerat eller omfattande behöver du kontakta en advokat eller jurist för hjälp med tolkning.