Vad gör jag om jag blir uppringd om ett tidigare införande och ombeds bekräfta mina uppgifter?

Var noga med att säkerställa vem som ringer. Vad heter bolaget? Vad har de för organisationsnummer? Gäller införandet en hemsida som du känner till? Vilken adress har sidan? Gå in på den och titta. Ta inga förhastade beslut.

Ställ kontrollfrågor om införandet – som till exempel om du varit med där innan – när du gick med, om du tidigare betalat och vad avgiften var. Be sedan om att få återkomma till säljaren eller företaget i fråga när du gått igenom dina handlingar och bekräftat det säljaren säger. Hittar du ingen tidigare betalning rekommenderar vi att du undviker företaget i framtiden.

Av de hundratals fakturor som Förenade Bolag hanterar varje månad är många utskickade tack vare inspelade ordrar i just sådana här situationer. Eftersom du som beställare inte har någon ångerrätt i egenskap av näringsidkare uppstår ett problem när fakturan anländer och du ser vem som egentligen ringde.