Vad gör jag om jag är osäker på säljarens identitet vid telefonsamtal?

Använd Förenade Bolags Varningslista och granska uppringaren. Du kan också be om telefonnumret och knappa in det på vemringde.se för att läsa andras rapporter. Om säljaren ringer från skyddat nummer, kräv att denne återkommer med ett annat nummer eller lägg på luren.