Vad gör jag om företaget ansöker om stämning i tingsrätten?

Trots allmän uppfattning hör stämningar inte till ovanligheterna och är i vissa fall mer regel än undantag. Omfattningen varierar starkt beroende på vilket företag du har hamnat i tvist med. Precis som med betalningsförelägganden från Kronofogden är det viktigt att du följer anvisningarna och framförallt den tidsfrist du har (10 dagar) på att inkomma med svar. Ett delgivningskvitto får inte under några omständigheter slängas eller tappas bort. Uteblir ditt svar fastställs skulden utan ditt veto, en så kallad tredskodom. Det vill du undvika.

Det kan vara psykiskt påfrestande att stå inför en stämning och eventuell förhandling i tingsrätten. Försök tänka på, i det fall du hamnar i huvudförhandling, att nämndemännen finns där för din rättvisas skull. Låt inte företaget du tvistar med skrämma dig till betalning innan ni prövat fallet. Med rätt förutsättningar kan du vinna, men utan att pröva lagen står du inför en garanterad förlust. Bluffakturor bör bemötas med kunskap och du skall värdesätta din integritet.