Vad gör jag om företaget ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogden?

Trots att bluffbolag generellt anses vara ljusskygga och bluffakturor i många fall har oseriös grund är betalningsförelägganden från Kronofogden relativt vanliga. Ett betalningsföreläggande betyder däremot inte att du måste betala – men det är mycket viktigt att du följer anvisningarna bifogade med ansökan. Tänk på att falska betalningsförelägganden förekommer. Ring alltid Kronofogden i första hand och glöm inte tidsfristen.
Om du mot förmodan får en riktig ansökan om betalningsföreläggande kan du begära rättelse i efterhand under förutsättning att ett dokumenterat bestridande finns – daterat innan ansökan.