Vad är en bluffaktura?

En bluffaktura är utställd under tvivelaktiga förhållanden. Ofta rör det sig om vilseledande försäljning. Termen Bluffakturor används ofta som samlingsnamn för oönskade fakturor, oavsett beställningsmetod. Har du fått en bluffaktura är det ofta bra att vidta någon form av åtgärd, till exempel att säkerställa vad det finns för orderunderlag.