Vad är det för skillnad på en jurist och en advokat?

En advokat har minst cirka fem års juridisk utbildning bakom sig, en jur. kand-examen och minst tre års praktisk, kvalificerad juridisk yrkesverksamhet. För att få kalla sig advokat måste man vara medlem i advokatsamfundet, och det i sig ställer ett antal specifika krav på adokvaten och advokatens yrkesroll, bland annat obligatorisk vidareutbildning. Titeln advokat är lagskyddad.

En jurist har inget utbildningskrav och vem som helst kan starta en juristfirma. Det betyder inte att alla jurister är outbildade, snarare tvärtom, många är före detta yrkesverksamma advokater. Däremot är risken stor att du inte får den hjälp du behöver om du inte är helt säker på att personen är juridiskt kompetent.

Advokatsamfundet har mer information om vad som skiljer en advokat och en jurist åt.
– till Advokatsamfundet