Hjälper det att polisanmäla en bluffaktura?

Att polisanmäla en bluffaktura hjälper i flera avseenden: dels ger det myndigheter en indikering på vilka företag som är mest aktiva, och dels ger det underlag till statistik. Polisen arbetar aktivt med att kartlägga brottslingar kopplade till kriminella nätverk och bluffakturor, bland annat genom vad man kallar för Operation Draupner. Förenade Bolag råder dig att alltid polisanmäla en bluffaktura.

Det är däremot viktigt att veta att en polisanmälan inte per automatik kan stoppa en faktura, påminnelse, inkassokrav eller ett betalningsföreläggande då ärenden av den typen generellt inte bedöms som brott enligt brottsbalken.

Undantaget är fakturor som går ut till ett stort antal företagare samtidigt, där alla fall ser exakt likadana ut (så kallade massutskick). Vid tillräckligt stort antal polisanmälningar kan bankkonton stängas ner i samarbete med banken som kontot ligger hos.