… meddela om du anser dig icke betalningsskyldig (bestrid fakturan).

Det finns flera sätt för dig att bestrida en felaktigt utställda faktura. Ett av de säkrare sätten är att skicka ett e-mail om företaget som ställt ut fakturan har en e-mailadress angiven. Då får du inte bara datum- och tidsregistrering utan märker även om mottagaren är legitim genom leveransrapport. Falska e-mailadresser är vanligt på bluffakturor och kommer alltid tillbaka med ett felmeddelande. Den eventuella fortsatta korrespondensen är även den bra att ha sparad. Det är för din trygghet som du väljer att använda e-mail. Tänk på det.

Du kan även bestrida via post eller fax, men tänk på bevisbördan. Rekommenderade brev är bra för att säkerställa att ditt bestridande kommer fram, men kan innebära problem i en eventuell förlängning. Frågan som kan uppstå är hur man verifierar vad som faktiskt fanns i kuvertet, inte bara att kuvertet är skickat ett visst datum och levererats / inte uthämtats.

Du bör förmedla varför du anser att fakturan är felaktig, och varför du bestrider. Det kan gälla till exempel att du blev offer för vilseledande telefonförsäljning, att du inte har beställt produkten, eller att priset är högre än avtalat. Kräv orderbevis i den mån du anser det nödvändigt. Utan orderbevis faller nämligen kravet. Ett företag kan aldrig i tingsrätten lyckas kräva in betalning utan gott underlag, men de kan, och kommer, försöka.

Nästa steg är att invänta företagets eventuella svar och därefter lägga upp en strategi. Påminnelser och olika typer av påtryckningar är vanligt men i varierande grad. Ofta nämns tyngre instanser som kronofogdeninkasso eller tingsrätt och det motiveras med att du kommer stå inför höga kostnader om du inte betalar. Bluffbolag brukar använda dessa metoder mycket frikostigt och det här är en typ av utpressningsmetod. Vissa menar allvar. Andra inte.