… känna till din situation och dina rättigheter så bra som möjligt.

Om du är osäker på hur du skall hantera en felaktig faktura rekommenderar vi att du vänder dig till någon som är insatt i frågan – chansa inte på din bästa vän eller arbetskamrat. Felaktig information kan vara direkt förödande och framförallt kommentarer på internet kan vara svaga rent kunskapsmässigt. Det är också viktigt att se den stora bilden: det krävs inte mycket för att skilja ett fall från ett annat och generalisering är farligt. Självutnämnda ”specialister på bluffakturor” bör man vara extra försiktig med då det finns ett antal oseriösa aktörer som drivs av eller nära bluffbolagen själva.