Kan ett blufföretag ta ärenden vidare?

Ja. Till både tingsrätten och kronofogden. Det som i folkmun kallas för blufföretag eller bluffakturor rör i själva verket avtalsrätt. Begreppen är subjektiva benämningar på ett företag som ställt ut en oönskad faktura, eller ett företag som anses lurat eller medvetet vilselett en andra part. När en faktura bestrids är man alltså, kraftigt förenklat, oense om huruvida parterna ingått avtal eller ej.

I de fall en avtalsrättslig tvist uppstår har det fakturerande företaget två alternativ om de vill driva in fordran:
1. Ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden.
Betalningsförelägganden registreras automatiskt vid ansökan och kronofogden tar inte hänsyn till om det är ett ”bluffbolag” som ansöker eller om det finns goda skäl till ursprungsfakturan.
2. Ansöka om stämning i tingsrätt.
Vid en stämningsansökan gäller samma premisser som vid ett betalningsföreläggande: tingsrätten tar inte ställning vid själva ansökningstillfället om huruvida företaget som ansökt är ”seriöst” eller inte.

Frågan bör istället formuleras hur sannolikt är det att Företag A tar ärendet vidare? Det är nämligen sannolikheten som är avgörande för dig som drabbats. 

Det figurerar både falska stämningsansökningar och kronofogdehandlingar (betalningsförelägganden). Tänk även på att Företag A kan stämma och sedan inte fullfölja – allt för att skrämma dig till betalning.