Hur bestrider man en faktura?

Att bestrida en faktura innebär att man motsätter sig kravet. Det är viktigt att det framkommer varför du valt att bestrida fakturan och att du gör det på korrekta grunder. En felaktig ursprunglig strategi kan ligga till last längre fram.

Exempel:
Du har fått en faktura på något du inte beställt. Gör så här:
1. Granska gällande avtalsvillkor. Erbjuder företaget ångerrätt? Ångerrätten är frivillig mellan två företag – om just det här företaget erbjuder ångerrätt måste du vara noga med att åberopa den innan tiden löper ut.
2. Säkerställ att du har rätt information om avsändaren, detta eftersom det är viktigt att ditt bestridande kommer fram. Det är till exempel vanligt med felaktiga adresser eller telefonnummer på fakturan.
3. Skicka ditt bestridande, helst via e-post. Då kan man sammankoppla både tid, datum och innehåll. I ditt e-postmeddelande skriver du fakturanumret, att du bestrider fakturan, och motiverar samtidigt varför.

till: [email protected]
ämne: bestridande
text: Jag bestrider faktura med nummer 0101010101 med anledning att jag ej beställt produkten/tjänsten.

Om du inte kan skicka ett e-postmeddelande (till exempel för att företaget inte har en giltig e-postadress), skicka ditt bestridande med rekommenderat brev och spara kvittot.

Tänk på att du inte bör bestrida en faktura på felaktiga grunder. Exemplet ovan bör inte tillämpas i andra situationer än den angivna. 

 Behåll originalfakturan.