… granska villkoren.

Om du har tagit emot en orderbekräftelse, står det något på den om ångerrätt, i sådant fall – hur lång är den? Det är mycket viktigt att du återkommer till företaget som fakturerat dig inom tidsfristen, oavsett om du känns vid beställningen eller ej. Beställningar som görs av företag till andra företag omfattas nämligen inte av en lagstadgad ångerrätt (som för privatpersoner) men vissa leverantörer erbjuder en begränsad ångerrätt ändå. Utnyttja den när du kan för att undvika en eventuell, problematisk tvist.