Bluffakturor – vad är det?

En bluffaktura är en kraftig generalisering för vad som i grund och botten är en relativt komplex juridisk sak. Hur allvarlig situationen är varierar.

En så kallad bluffaktura kan komma utan tidigare kontakt med det fakturerande företaget, ofta utformad som en erbjudandefaktura. Det allra vanligast förekommande är dock att du på något sätt vilseleds eller styrs till att ingå avtal, i de många fall en ljudfil över telefon, som binder dig till betalning. Ljudfilen används eventuellt i tingsrätten som bevisning. 

Olika företag – olika underlag

De så kallade blufföretagen, som allt oftare levererar en faktisk tjänst, skiljer sig i tillvägagångssätt. Det skiljer sig även hur stridslystet ett företag är jämfört med ett annat. Man bör upprätta olika strategier beroende på vilket företag som fakturerat dig och vad som har hänt. Det är mycket svårt att generalisera uppkomna situationer, men de allra vanligaste typerna av faktura kontra orderunderlag är:

  • Ingen order: Erbjudandefakturor / massutskick märkta ”faktura”. Skickas utan tidigare kontakt och är till för att betalas av misstag. Här föreligger ingen betalningsskyldighet men fakturan bör ändå bestridas korrekt (med tid- och datumstämpel, som exempelvis via e-mail). Om du redan har betalat är chansen mycket liten, om inte obefintlig, att få tillbaka pengarna. En polisanmälan bör göras.
  • Fakturor med orderunderlag i form av ljudfil. Muntliga avtal är bindande och tingsrätten ser två företag som jämlika. En ljudfil är i de flesta fall god bevisning i tingsrätten – men det finns inga garantier. En generell riktlinje är att belysa ljudfilens eventuella svagheter i första hand. Tänk på att vissa så kallade blufföretag använder ljudfiler som utpressningsmetod trots att de inte existerar (exempelvis Företagslansering Sverige AB med produkt Hitta Företagen). Andra stämmer regelbundet företagare i tingsrätten med just ljudfilerna som enda underlag. Ljudfiler skall alltid lyssnas igenom och analyseras noggrant. Det är trots allmän uppfattning inte vanligt att man redigerar i eller manipulerar filerna, (exempelvis ”klipper in ett ja”) idag. Den största faran med ljudfilen är att du som part i samtalet inte uppfattar själva inspelningstillfället.
  • Fakturor med orderunderlag i form av skriftligt avtal. De skriftliga avtalen gäller oftast telefonabonnemang eller annonsinföranden i olika portaler och når större belopp. Skriftliga avtal är svåra att ogiltigförklara – men även här bör man se till övriga delar, som förutsättningarna för avtalets upprättande. Förenade Bolags inblick i marknaden och aktörerna gör det lättare att bedöma hur sannolikt det är att företaget tar ärendet vidare till tingsrätten.
  • Fakturor med orderunderlag i form av e-post. Även här bör man se till omständigheterna kring avtalets upprättande.

Du kan undgå betalning

Du kan öka dina chanser markant att slippa betala bluffakturan du nyss fått. Ditt säkraste kort är att stå på dig – men du måste fortfarande följa de juridiska ramarna. Korrekt hantering hjälper dig undvika de vanligaste fällorna.