Är ljudinspelningar bindande?

Ja, det kan de vara. Ljudinspelningar är vanligt förekommande vid träffande av avtal över telefon och framförallt vanligt förekommande när det gäller vad som i folkmun kallas för bluffakturor och många är osäkra på vad som egentligen gäller rent juridiskt.

Det finns ingenting som säger att en ljudinspelning inte är ett godkänt orderunderlag. En ljudinspelning bör däremot innehålla ett antal kriterier, som till exempel samtalsdatum och att det som sägs i samtalet inte strider mot vad som senare levererats eller fakturerats. Det är mycket vanligt att säljaren bara spelar in själva slutet av samtalet. Även detta är tillåtet, lagligt och kan resultera i en giltig, bindande ljudfil.

Tänk på att man i tingsrätterna har dömt många företagare betalningsskyldiga med enbart en ljudfil som orderunderlag, men att det alltid finns undantag. Det går inte att svara på i förväg hur ett särskilt ärende kommer falla ut jämfört med ett annat, eftersom tingsrätten väger in ett antal olika faktorer från båda parter i bedömningen.