Är det lagligt att spela in samtal?

Ja. Det är lagligt att spela in ett samtal, så länge den som spelar in är en del av det pågående samtalet.

Exempel:
Du pratar med säljare A. Säljare A spelar in samtalet.
Du pratar med säljare A. Du spelar in samtalet.

Det är däremot inte lagligt att spela in som tredje part.
Exempel:
Du pratar med Säljare A. Person B spelar in samtalet.