Allmänt om bluffakturor

En så kallad bluffaktura är en faktura utställd under tvivelaktiga förhållanden. Ofta rör det sig om vilseledande försäljning. Termen bluffaktura används som samlingsnamn för oönskade fakturor, oavsett beställningsmetod. Det blir allt vanligare att företag med systematisk vilseledande försäljning rör sig inom en särskild gråzon där införsäljningen kan vara problematisk i sig men en tjänst ändå levererats. Olika metoder används för att landa i denna gråzon och den gör bland annat Polisens utredande arbete svårare. Har du fått en bluffaktura är det ofta bra att vidta någon form av åtgärd, till exempel säkerställa vad det fakturerande företaget har för orderunderlag samt bestrida fakturan om du anser att du inte bör betala den.