Författare: Förenade Bolag

Flera dömda i porrhärvan

14 juli 2015

Igår, 2015-07-13, föll domen i Malmö Tingsrätt för de nationellt omskrivna porrskadeståndskraven, där privatpersoner anklagades för att ha laddat ner upphovsrättsskyddat material. Målet relaterades till förtal då flera individer hängdes ut publikt. Observera att denna nyhet i huvudsak rör konsument/privatperson.


Vilseledande domänförsäljning 24-7

1 juli 2015

Just nu rapporteras vilseledande domänförsäljning av någon aktör som utger sig för att heta ”Webhotellet 24-7”. Verksamheten uppger telefonnummer 0192777622 – med riktnummer Örebro-regionen, men hävdar också att man arbetar genom ett spanskt huvudkontor. Ingen annan information går att få kring verksamheten.


Riksdagen vill se ”Grovt fordringsbedrägeri”

19 mars 2015

Det statliga utredningen Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85) belyste behovet av att bland annat införa en ny straffbestämmelse benämnd grovt fordringsbedrägeri. Förenade Bolag var en av de utsedda remissinstanser som stod bakom förslaget tillsammans med flera myndigheter och berörda organisationer. Riksdagens justitieutskott vill nu ”understryka vikten av att ett sådant brott snarast införs” och uppmanar regeringen att senast den […]Påtryckningar från Havland & Partner AB

28 november 2014

En ”Tomas Olsson” ringer i egenskap av ombud åt varningslistade Safepoints Development. Tomas uppger att han arbetar för Havland & Partner AB och meddelar att ärendet kommer tas vidare till stämning om du inte betalar. Styrelsemedlem i Havland & Partner AB sitter även i styrelsen för varningslistade Tengmart Produktions AB – som i sin tur har […]
Skatteverket upptaxerar huvudmän

7 november 2014

Två män inblandade i Theo Marketing KB och Qvarsebo Consulting KB upptaxeras av Skatteverket för bland annat oredovisad moms. Företagen fakturerade för icke-existerade spärr- och hjälptjänster vid namn Svensk Fakturahantering och Nouvo (din assistent).