Författare: Förenade Bolag
Svenska Personalliggare AB är Adresstjänst Sverige

18 april 2018

Nya fakturor från namnändrat, omskrivet bolag. Verksamheten som går under namn Svenska Personalliggare AB är i själva verket tidigare Adresstjänst Sverige AB. Bolaget och individerna bakom är omskrivna för bland annat ”falska adressändringar” och har kopplingar vidare till falska myndighetstjänster som Konsumentenheten och Trafikenheten. Svenska Personalliggare AB ställer nu enligt inkomna rapporter ut fakturor. Bolaget har […]

Skärpta straff i hovrätten

22 december 2017

Hovrätten skärper straffen för de massutskick som gått från Uppsala riktat utomlands. 22 personer åtalades men enbart 6 fälldes i tingsrättens dom som senare överklagades.