Affärsfakta

Affärsfakta

13 juni 2019

Affärsfakta Fakturor skickas utan tidigare kontakt Även foretagsforum.net nämns i handlingarna (se skärmbild)


Regionguiden

5 mars 2019

Regionguiden Det är vid publiceringstillfället ej känt vilken deras betalningsmottagaren är. Har du fått en faktura från Regionguiden? Kontakta Förenade Bolag på telefon 020 – 503 503 eller [email protected] säljare ringer om att förnya ditt tidigare medlemskap på plattformen Regionguiden något tidigare införande existerar dock inte du blir då ombedd att bekräfta att ni ej […]


Företagsinformation (Ess Media)

5 mars 2019

Företagsinformation (Ess Media) Ny version av vad som tidigare gick under namnet företagsinfo(i din kommun). Det är vid publiceringstillfället ej känt vilken deras nya betalningsmottagare är. Har du fått en faktura från Företagsinfo / Ess Media? Kontakta Förenade Bolag på telefon 020 – 503 503 eller [email protected] säljaren ringer dig angående ditt tidigare införande något […]


Bedriftsportalen

4 januari 2019

Bedriftsportalen Produkt huvudsakligen anpassad för norge (bedrift betyder företag på norska) Riktar sig även mot svenska, högomsättande bolag Efter telefonkontakt om avslut av annonsering ombeds du godkänna en bilaga via e-post. Detta godkännande blir en skriftlig order på ett införande i bedriftsportalen.org, en annonsportal och mertjänster med få eller inga besökare, sannolikt utan värde Mycket […]


Dagens Klimatportal

23 oktober 2018

Dagens Klimatportal Nyhet om aktivitet från Dagens Klimatportal publicerades 1 oktober 2018. Tidigare varianter av verksamheten finns, exempelvis Dagens Klimat (varningslistade av Förenade Bolag 21 september 2017) med nyhet om aktivitet den 23 augusti eller Dagens Klimatnyheter. Observera att olika betalningsmottagare finns (exempelvis Clarrot Group AB, 559028-3510 och nu Pant Group AB som vid publiceringsdatum heter Grozzisterna […]


Dagens Klimatnyheter

16 augusti 2018

Dagens Klimatnyheter Observera att varningen är direkt relaterad till Dagens Klimat, men publicerad som enskild varning på grund av vissa skillnader (bland annat domänadress, fakturatitel). Annonsportal med vilseledande försäljning; du blir uppringd om att avsluta en tidigare provperiod, avslutet resulterar i en nybeställning/nyteckning som görs skriftligen över ett digitalt signeringssystem. Systemet sparar loggar med bland […]


Miljö och Kvalitetsbolagen

4 april 2018 1 Kommentar

MKBolagen / Miljö och kvalitetsbolagen Digitalt ”avslut” resulterar i nyteckning av annonsering på mkbolagen.se, order finns även med ljudfil Annonseringen sker till mycket hög kostnad Förenade Bolag skrev en nyhet om aktivitet från Miljö- och Kvalitetsbolagen eller mkbolagen.se redan den 6 februari 2018. Det fakturerande företaget, CF City Marketing, är varningslistat sedan tidigare (2017-11-29) Delius […]Företag och Näringsliv

5 februari 2018

Företag och Näringsliv Betalningsmottagare (Brngme Applications AB) varningslistad av Förenade Bolag redan i december 2017 ”Företag och Näringsliv” tecknar ett avslut, som i själva verket blir en beställning


Isokatalogen

29 november 2017 4 Kommentarer

Isokatalogen Ändring 2018-01-24: ytterligare betalningsmottagare tillagd: Delius bygg AB (559053-1199) Ursprunglig varning publicerad 2017-11-29 Säljer avslut av annonsering på isokatalogen.com där du inte tidigare har annonserat Avslutet resulterar i en nyteckning av annonsering på isokatalogen.com till mycket hög kostnad Kopplingar till flera andra varningslistade verksamheter Inkassokrav florerar  


Dagens Klimat

21 september 2017 3 Kommentarer

Dagens Klimat Du blir uppringd angående tidigare annonsering på dagensklimat.se (som ej existerat) Om du inte önskar förnya annonseringen erbjuds du göra ett ”avslut” genom digital signering ”Avslutet” resulterar i själva verket i en beställning av flera införanden/perioder av annonsering på dagensklimat.se Avtal tecknas genom samma digitala signeringstjänst, avtalet är löpande Förenade Bolag rapporterade om […]


Foretagskatalogen.com

19 juli 2017

Foretagskatalogen.com Avser införande i webbkatalog foretagskatalogen.com som vid publiceringsdatumet ej existerar Bör ej betalas kopplingar till andra varningslistade verksamheter (relationerna ovan är enbart ett urval)


MKR Miljö och Kvalitetsregistret

11 maj 2017 16 Kommentarer

MKR – Miljö och Kvalitetsregistret Vilseleder dig att avsluta ett avtal du inte tidigare ingått Avslutet är i själva verket en ny beställning Kopplingar till andra varningslistade verksamheter Varning uppdaterad 2017-05-15, betalningsmottagare tillagd (Biltrade i Stockholm AB)


Kommun och Företag

25 april 2017

Kommun och företag Vilseledande försäljning hemsidan är i dagsläget helt utan innehåll kopplingar till andra varningslistade verksamheter


Kvalitetsfakta

2 december 2016 11 Kommentarer

Kvalitetsfakta säljer ett ”avslut” som resulterar i en order Ny betalningsmottagare 12 dec 2016 till Lagrias AB (organisationsnummer 556810-3989, bankgiro 680-2008). Verksamheterna verkar fakturera parallellt (Lagrias AB och Solvalla Biltorg AB). Ny betalningsmottagare mars 2017: Södermalms Infoteknik HB (organisationsnummer 969706-2454, bankgiro 207-6339) Ny betalningsmottagare april 2017: JAS Gruppen AB (organisationsnummer 556987-2657, bankgiro 590-8256) Ny händelse oktober 2017: Inkassokrav sänds […]Kommun och näringsliv

26 september 2016

Kommun och Näringsliv Försäljning baserat på uppsägning av ett inte tidigare beställt införande Uppsägningen resulterar i en nyteckning


Klimatmagasinet

4 juli 2016 12 Kommentarer

Klimatmagasinet Förenade Bolag flaggade för aktivitet från Klimatmagasinet redan i Maj 2016 Avtalen sluts genom den säkra programvaran Adobe Echosign under förespeglingen att du avslutar en oönskad tjänst Kopplingar till andra varningslistade verksamheterKommunguiden

2 december 2015 2 Kommentarer

Kommunguiden Säljaren anspelar på ett tidigare medverkande och samtalet går ut på att avsluta tjänsten (som ni aldrig har tecknat) Avslutet, som sedan sker skriftligen, leder i själva verket till nyteckning Produkt legat inaktiv under längre tid (varning först publicerad 2015), tillbaka oktober 2018 med ny betalningsmottagare. Exakt vad för ”kommunguiden” som avses för 2018 […]