Huvudförhandling inledd i Malmö

Verksamhet bedrevs under 2011-2012.

Förenade Bolag var först ut i landet med att varna för de verksamheter där huvudförhandlingen kring åtalade tre huvudmän och 20-talet säljare idag inleds.

Åtalet rör i huvudsak Annonskonsulterna (Annonskonsulterna Skandinavia AB) och Öresund Media (Kastofon Media AB) och faller under Polisens initiativ Draupner.

Relationer går härifrån vidare till andra varningslistade verksamheter från perioden. Kopplingar finns även till aktiva verksamheter idag.

 

Cialis vs Viagra tvisten förmodligen inte kommer att fungera kommer att aldrig att att att lösa. Viagra vs Cialis är alltid argumenterar om vem som är större. Och det självklara svar på är att ta emot det är omöjligt.