Fällande domar kring Bolagsbasen

Fem personer dömdes i Malmö tingsrätt idag.

Förenade Bolag var den verksamhet som först i landet varnade för aktivitet från Bolagsbasen under sommaren 2012. Vi har bidragit med unik bevisning och även expertvittnat i målet. 

Idag kungjorde Malmö Tingsrätt följande domar:

  • 1 person dömdes för Grovt bokföringsbrott samt Grovt bedrägeri till fängelse i 3 år och 5 månader. Personen dömdes även till näringsförbud i 5 år.
  • 2 personer dömdes för Grovt bedrägeri till fängelse i 3 år och 4 månader. Båda dömdes även till näringsförbud i 5 år.
  • 1 person dömdes för Grovt bedrägeri till fängelse i 2 år och 11 månader.
  • 1 person dömdes för Grovt bedrägeri till fängelse i 2 år och 10 månader.
  • 1 person dömdes för Häleri till Villkorlig dom samt Dagsböter 100 á 50 kr. 

Cialis vs Viagra tvisten nog inte kommer att fungera kommer har aldrig att löser. Viagra vs Cialis är alltid argumenterar om vem som är större. Och det självklara svar är att ta emot det är omöjligt.

Bolagsbasen

Kategori: Katalog (internet)

Visa på Varningslistan