Estnisk Polis utreder inte

Skriftligt besked från den Estniska Polismyndigheten.

Förenade Bolag har genom auktoriserad översättare tolkat officiella dokument från den Estniska Polismyndigheten som säger att man väljer att lägga ner inkomna ärenden med hänvisning till att ärendet är att betrakta som civilrättsligt.

Kontakta Förenade Bolags handläggare för mer information.

 

Cialis vs Viagra tvisten nog inte kommer att att fungera kommer att har aldrig att lösa. Viagra vs Cialis är alltid att argue om vem som är en bättre. Och det självklara angående är att ta emot det är omöjliga.