121.nu återpublicerade på Varningslistan

Ökat antal klagomål leder till återpublicering.

Internetkatalogen 121.nu har under en längre tid samlat på sig ett stort antal klagomål rörande företagets försäljningsmetoder som brister på flera punkter och publiceras i förra veckan på vår Varningslista. Samtidigt förekommer rapporter om att andra verksamheter till viss del utger sig för att vara 121.nu i säljsamtalen. Dessa samtal har dock inte påverkat publiceringen. Varningen är kontroversiell i det avseendet att produkten i sig är välbesökt.

Återpublicering

Det är nu andra gången som 121.nu syns på vår Varningslista. Tidigare publiceringsperiod sträckte sig från augusti 2011 till augusti 2012 då företaget drastiskt förändrade sitt tillvägagångssätt. Förenade Bolag kritiserades i kommentarsfältet för publiceringen, precis som både vi och Svensk Handel kritiseras idag. Viktigt att veta är dock att publiceringsskälen är väl avvägda och noga kontrollerade, med huvudfokus på just införsäljningen. Varningen avser inte produktens kvalitet eller värde.

 

121.nu

Kategori: Katalog (internet)

Visa på Varningslistan