European Tenders – Bevaka Upphandling

Nya krav från European Tenders / Bevaka Upphandling. Redan förfallna vid utskicksdatum.Rapporter har strömmat in de senaste dagarna om redan förfallna krav från European Tenders / Bevaka Upphandling med otydligt orderunderlag. Kraven skall i vanlig ordning bestridas.

Bevaka Upphandling

Kategori: Kundrekrytering, offertsök, upphandling

Visa på Varningslistan