Bevakaupphandling.se – European Tenders – Bevaka Upphandling

Nya utskick från Bevaka Upphandling. Med märkligt uppsägsningsformulär.

Omskrivna Bevaka Upphandling (bevakaupphandling.se) har nyligen skickat ut ett stort antal fakturor. Tillsammans med fakturorna kommer ett uppsägningsformulär. Vad som ligger till grund för fakturorna är ännu oklart.

Cialis vs Viagra tvisten troligen inte kommer att fungera kommer att aldrig att att lösa. Viagra vs Cialis är alltid argumenterar om vem som är större. Och det självklara svar är att ta emot det är omöjligt.

Bevaka Upphandling

Kategori: Kundrekrytering, offertsök, upphandling

Visa på Varningslistan