Förenade Bolags Varningslista

Förenade Bolags Varningslista är sveriges mest omfattande med bilder på fakturor, uppdaterad företagsinformation, handskrivna noteringar från sakkunniga och kommentarer från andra drabbade.
– Gå till Varningslistan

Drabbade berättar

"Var mycket tydlig att vi inte skulle vara med på dom påstod var en gratisperiod vi haft. Att det var en förlängning var det inte tal om men att skicka tillbaka mailet var nödvändigt för att slippa faktura. Fakturan var på 36 000:-"

Morgan om MKI