FÖRENADE BOLAGS VARNINGSLISTA

Förenade Bolags Varningslista är sveriges mest omfattande med bilder på fakturor, uppdaterad företagsinformation, handskrivna noteringar från sakkunniga och kommentarer från andra drabbade. Gå till Varningslistan

Drabbade berättar

"Fruktansvärt att det finns sådana personer som gör att man inte kan lita på någon."

Carina om Svenska Bolagsbasen AB